Eventos

Buscador

    a
Coa regulación das vivendas de uso turístico en Galicia e noutras comunidades, ábrese un marco legal na súa comercialización online. Neste taller analizaremos algunhas das plataformas dixitais existentes no mercado que dan servizos de promoción e venda do noso aloxamento permitindo á viaxeiro confirmación en tempo real dos seus reservas.

Este taller será impartido por Eva Fernández, Grao en Turismo e Posgrao en Dirección e Xestión de Empresas Turísticas, con máis de 15 anos de experiencia no sector en Xestión, Promoción e Comercialización de destinos e empresas turísticas.
Este taller pretende profundar e ampliar os coñecementos acerca da placa de Arduino, placa impresa cos compoñentes necesarios para que funcione un microcontrolador e a súa comunicación co computador. Daranse os primeiros pasos no desenvolvimiento de proxectos, a utilización de sensores e mostraranse as posibilidades que ofrece para a construción de dispositivos dixitais. 

O obradoiro será impartido polo perito informático Francisco Lorenzo, enxeñeiro Técnico en informática de Sistemas pola Universidade da Coruña e enxeñeiro Técnico en informática de Xestión pola Universidade de Vigo coa especialidade de “Seguridade informática” e “Sistemas virtualizados”, levando mais de dez anos no sector de virtualización de sistemas e consolidación de servidores.
Dar a coñecer as vantaxes do comercio electrónico como canle de comercialización dos produtos e servizos. Farase un percorrido a través de todos os aspectos que deben terse en conta para materializar con éxito un negocio online: Plataforma tecnolóxica, deseño e incorporación de información, proceso de venda e márketing dixital. 

O taller será impartido por Anxo Ansoar, Graduado en Ciencias Empresariais, Máster en Banca e Finanzas e Posgrao en Xestión Empresarial da Innovación, quen actualmente desempeña o seu labor profesional en KPMG. A súa experiencia centrouse na elaboración de plans de negocio para proxectos innovadores.
O obxectivo deste obradoiro é dar a coñecer ferramentas de retoque como o editor de fotografía Pixlr, gratuíto, que non necesita descargarse e que é de manexo básico e fácil. Subministraranse fotos para converter o fondo a branco puro, borrar imperfeccións ou redimensionalas ao tamaño requirido por Amazon, entre outras ferramentas de edición

O obradoiro será impartido por Efrén Rodríguez, fotógrafo e deseñador especializado en produto e bodegón publicitario con máis de sete anos de experiencia no desenvolvemento de produtos gráficos para empresas internacionais do sector da moda e do fotoperiodismo.
Na actualidade, dado o gran número de competidores grazas á globalización e accesibilidade que permite internet, as empresas necesitan chegar ao consumidor dunha maneira intelixente e emotiva para diferenciarse do resto. O Márketing de contidos busca atraer e reter aos clientes potenciais ofrecéndolles contido interesante e valioso co que sentan identificados e xeren unha empatía cara á marca.

O taller céntrase nos aspectos que se deben ter en conta para postear nun horario adecuado ao cliente, ver de que maneira hai que dirixirse a el ou coidar os detalles de cada publicación para lograr a maior taxa de engagement posible.
As técnicas que engloban o concepto de " prototipado rápido" permiten obter modelos dos nosos produtos dunha maneira máis rápida a partir de modelos 3D.

Coñeceremos as vantaxes que nos ofrece o escaneado 3D e aplicacións reais destas técnicas á hora de desenvolver produtos.

O taller será impartido por Noela Sánchez, enxeñeira técnica en Deseño Industrial con experiencia en técnicas de escaneado, fotogrametría e modelado 3D de produtos, arquitectura e recreación de contornas.
Este taller será impartido por Eva Fernández, Grao en Turismo e Posgrao en Dirección e Xestión de Empresas Turísticas, con máis de 15 anos de experiencia no sector en Xestión, Promoción e Comercialización de destinos e empresas turísticas.